ว่าง-วน

posted on 07 Feb 2010 08:09 by 21xundae in One-day

.

.

.

.

เหมือนจะว่าง            แต่ไม่ว่าง

ยิ่งคิดยิ่งว่าง             มีแต่ความว่าง

ในหัวมันว่าง            ไม่อยากให้ว่าง

เพราะที่ว่างมันว่าง     ว่างมาก  มากจนเกินไป

 .

ที่หัวมันว่าง              ไม่ใ่ช่ ไม่คิด

มันคิดจนไม่ว่าง         คิดไปหลากหลาย

พอคิดมากมาก         ยิ่งคิดยิ่งวุ่นวาย

ทุกสิ่งจึงกลับกลาย    ว่างเปล่า ดังเดิม

 .

ในความว่างเปล่า       ไม่เท่ากับศูนย์

ยังมีเหมือนเก่า          ไม่ศูนย์ไปไหน

ในความว่างเปล่า        ไม่ใช่  ไม่มีอะไร

แต่เพราะไม่มีสิ่งใด     จะบรรยายได้เพียงพอ

.

คิด ๆ เขียน ๆ             วกไป วนมา

ยิ่งคิด ยิ่งว่าง              ยิ่งว่าง ยิ่งคิด

เป็นคนคิดมาก           พอมันว่างมันเลยคิด

คิดมาก ว่างมาก         แต่สุดท้าย ก็ว่างเปล่า

.

.

.

.

 

Comment

Comment:

Tweet

- - + คม

#2 By '===PDRY'MOOK===' on 2010-02-20 16:54

นิพพานก็คือความว่างเปล่า big smile

#1 By Gelcafe' on 2010-02-07 09:46